Veriditas logo
Flowerbar

Praktisch

Route

Op de Oirschotseweg sla je af bij de afslag Bokvelden, ga vervolgens de tweede links, de Prinses Christinalaan in. Deze gaat over in de Prinses Margrietlaan. De eerste afslag links is de Dr. de Steenhuijsenlaan. Het laatste huis links, bij de geluidswal, is Veriditas, eind van de oprit.

Maandag 9.00 - 17.00
Dinsdag 9.00 - 17.00
Woensdag 9.00 - 17.00
Donderdag 9.00 - 17.00
Vrijdag 9.00 - 12.00

Werktijden


ma di wo do vr zazo
Esther
Roos
Ilse
* Groen = individuele therapie; blauw = groepstherapie
Buiten onze openingstijden en binnen kantoortijden of bij spoed kunt u terecht bij uw huisarts of POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg voor de Geestelijke GezondheidsZorg). Buiten kantoortijden kunt u bij spoed bij de huisartsenpost terecht.

Op zondag 16 juni 2024 bedraagt de aanmeldingswachttijd meer dan 8 weken. De behandelingswachttijd is altijd 0 weken.

Bij de wachtlijst wordt onderscheid gemaakt tussen de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd.

 • Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd tussen moment van aanmelden en intakegesprek. Deze wordt hierboven genoemd.
 • Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd tussen intake en start behandeling.

Veriditas hanteert geen behandelingswachttijd. In de intake plannen wij direct de behandelafspraken. Voor volwassenen wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijd op basis van welke zorgverzekeraar de cliënt heeft.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar / de gemeente vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar / de gemeente kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Onze praktijk is aangesloten bij de coöperatie Psyzorg Zuidoost Brabant. Op de website www.psyzorgzobrabant.nl kun je onder wachtlijst zien of er bij collega-praktijken op het moment sprake is van een kortere wachtlijst. Bij een aanmeldingswachttijd van meer dan 6 weken verwijzen wij je desgewenst door naar een collega-zorgaanbieder in de regio die de best passende zorg kan leveren. Indien je echter toch wilt wachten bij onze praktijk, dan kan dat uiteraard. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Wanneer de wachttijd voor jou te lang is, adviseren wij je contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met jou eerst naar je situatie en je wensen. Hoe lang kun je nog wachten? Hoe ver wil je maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met jou de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal je ondersteunen zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

 • VGZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van VGZ kun je het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar VGZ op nummer 088 - 1311611.
 • Menzis: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Menzis kun je het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar Menzis op nummer 088 - 2224242.
 • Zilveren Kruis: Voor wachtlijstbemiddeling van Zilveren Kruis kun je kijken op de website of bellen met de Zorgcoach: 071-3640280.
 • FBTO: De wachtlijstbemiddeling van FBTO is hier te vinden.
 • DSW: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van DSW kun je meer lezen op de website van DSW en het wachtlijstbemiddelingsformulier invullen via MijnDSW of bellen naar 010 - 2466466.
 • Caresq: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Caresq kun je het contactformulier op hun website invullen.
 • ONVZ: Voor wachtlijstbemiddeling van ONVZ, zie www.onvz.nl of bel de ZorgConsulent (0800 - 022 14 50).
 • Zorg en Zekerheid: Vul het aanvraagformulier voor wachtlijstbemiddeling in op de website van Zorg en Zekerheid.
 • A.S.R.: Neem contact op met een zorgadviseur van A.S.R. via een van de aangeboden methodes.

Als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan dien je deze afspraak altijd minimaal 24 uur van te voren af te melden. Dit kan telefonisch, per mail of via de app. In dat geval wordt het tarief niet in rekening gebracht. Bij een niet tijdige afmelding wordt een no-show tarief van € 55,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de verzekeraar, gemeente of een andere partij vergoed.

Esther Kruijssen

BIG: 89057047325
AGB: 94/011166
SKJ: 20047731
Supervisor NIP: 28167
Kinder en Jeugdpsycholoog NIP: 28167
Systeemtherapeut NVRG: 12532

Roos van Hoenselaar

BIG: 89065023825
AGB: 94/016586
SKJ: 130003275
Kinder en Jeugdpsycholoog NIP: 221384

Ilse Kamp

BIG: 79925454525
AGB: 94/105381

Veriditas hanteert Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden na het intakegesprek per mail toegestuurd, en zijn ook hier in te zien.

De praktijk vindt het belangrijk om te weten hoe je de behandeling en de praktijk ervaart en waardeert. Deze informatie helpt om de zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Daarom vragen we je aan het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze kun je anoniem terugsturen. In 2023 is de behandeling en dienstverlening van Veriditas gewaardeerd met een gemiddelde van 9,3. De tevredenheidsmetingen zijn uitgevoerd met behulp van de CQI. De CQI is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van ervaringen van klanten met de behandeling bij Veriditas. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden hulp. Het is dan belangrijk om daar samen over te praten en te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Geef daarbij duidelijk aan waarover je dan niet tevreden bent. Komen we er samen niet uit, dan kun je overwegen over te stappen naar een andere psycholoog binnen de praktijk of via je huisarts met een doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Eventueel kun je overwegen een klacht in te dienen als je vindt dat Veriditas zich niet aan de beroepscode heeft gehouden. Veriditas is aangesloten bij het NIP (voor meer informatie klik hier). Je hebt dan de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een register van het NIP, moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport, en klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van het College van Toezicht te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling. Op de website van het NIP kun je de Beroepscode vinden, evenals meer informatie over de klachtprocedure van het NIP.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen in het kader van de wet BIG*, bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

*Wet BIG: De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschermt patiënten / cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

De praktijk wil graag naar de cliënt toe transparant zijn over de manier waarop de zorg in de praktijk is georganiseerd. Uiteraard wordt je hierover altijd geïnformeerd zodra je op gesprek komt in de praktijk. We hebben alle afspraken met betrekking tot het zorgproces ook beschreven in een kwaliteitsstatuut. Dit document kun je downloaden (Esther | Roos | Ilse). Je kunt in dit document ook informatie vinden over de wijze waarop de praktijk continuïteit van zorg biedt buiten kantoortijden, tijdens vakanties, of in geval van een crisissituatie. 

Wij bezitten het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ:
Een aanbieder met het Keurmerk is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen en kwalificatiecriteria gaan over deze onderwerpen en beschrijven hoe een keurmerkdrager dit aantoont.

Keurmerk GGGZ

De praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving. Op het gebied van bescherming van je persoonsgegevens heeft de praktijk een privacy beleid opgesteld. Aan de hand van dit beleid kun je zien wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en voor welke doelen deze gegevens worden gebruikt. Je kunt in dit beleid ook terugzien welke rechten je als cliënt hebt als het bescherming van persoonsgegevens betreft. Het document inzake privacy beleid kun je hier downloaden.

Esther Kruijssen 06 14 63 60 79 • Roos van Hoenselaar 06 37 29 10 96
Dr. de Steenhuijsenlaan 2 5684 GW Best • info@veriditas.nl • veriditas.nl
KvK: 83045694 • AGB-code: 94066327